Weetje van de dag: Statines en spierklachten

While statins are generally well tolerated, there is a wide body of medical literature that associates the adverse reaction of myalgia and the more serious reaction of rhabdomyolysis with statin medication [Rosenson RS: Current overview of statin-induced myopathy, Am J Med 116: 408-416, 2004 via Differential diagnosis for physical therapists, Goodman Snyder 2007]

Statines worden vaak voorgeschreven bij mensen met verhoogde cholesterol. Blijkbaar is het voornamelijk bij een oudere populatie en vaak bij mensen met leverproblemen dat de link tussen statine gebruik en spierklachten (pijn met of zonder krachtsverlies of verhoogde creatine waarden) optreed.

Share