Kinesisten verwerpen honoraria-voorstellen Riziv

Mijn honorarium is, in de 10 jaar dat ik kinesist ben, nooit “eerlijk” geweest. 5 jaar universiteit + 1 jaar postgraduaat aan Ugent + 3 jaar opleiding in Nederland + talloze cursussen, nationale en internationale congressen en uren vakliteratuur napluizen en dit alles voor de magere som van 22,26€ per 30min, individuele en gepersonaliseerde therapie, steeds evidence based, steeds kritisch en up-to-date. Reeds 3 jaar geen indexaanpassing, geen herwaardering van het beroep en geen vergoeding voor bijscholing, noch bijzondere bekwaamheden.

Een loon, in welke hoedanigheid dan ook, is een taxatie, een waardebepaling van de diensten die je verleent aan de gemeenschap. En wanneer een overheid jouw beroep, ondanks al het harde werk en opofferingen, systematisch zo onderwaardeert dan word je langzaam maar zeker boos.

En toch, het lage honorarium mag dan schromelijk onderbetaald zijn voor de geleverde diensten, het is nooit een reden geweest voor mij om de conventie te verwerpen. Het zijn de maatregelen (of gebrek eraan) buiten het ereloon die de druppel zijn.

– Geen vergoeding voor nascholing (huisartsen krijgen PER consultatie 3,56€ indien permanente vorming)
– Geen gelijktrekking voor terugbetaling patiënt tussen wel en niet geconventioneerde therapeuten (zoals in elke andere tak van de gezondheidszorg wel het geval is)
– Geen lange termijnstrategie ter herwaardering van het beroep
– Geen mogelijkheid om een “eerste consultatie” van langer dan 30min te houden (en er voor verloond worden)
– Geen onderscheid in verloning en “jurisdictie” tussen de verschillende bijzondere bekwaamheden
– Geen mogelijkheid tot aanrekening supplementen (zoals in elke andere tak van de gezondheidszorg schering en inslag zijn)
– Geen verplichte of zwaar aangemoedigde accreditatie
-…

Telkens met als argument dat er geen budget is. Terwijl in onze gezondheidszorg vol excessen, waar:
– ereloon supplementen tot 200% door “geconventioneerde artsen” (met alle voordelen van dien) oogluikend worden toegestaan (en kinesisten voor 5€ supplement monsterboetes krijgen opgelegd).
– waar een huisarts tot 20€ bijkomend ereloon mag vragen voor een huisbezoek (vs. kiné 0,39€) en 4,06€ voor een avondconsultatie (vs. 0€ kiné)
– waar verzekeringsartsen die volledig in loondienst werken jaarlijks hun sociale voordelen opstrijken omdat ze zogezegd “geconventioneerd” zijn (en niet wordt tegen opgetreden)
– waar vergoedingen en premies zo op maat worden gemaakt zodat elke arts wel zijn graantje kan meepikken.
-…

kunnen er volgens mij wel enkele miljoenen gevonden worden om de kinesisten een budget te geven waarmee ze betere kinesitherapeutische zorg kunnen organiseren aan een verloning die conform is hun academische vorming, de zwaarte van het beroep en haar sociale waardering!

Dit is dan ook waarom ik in 2017 mij niet zal inschrijven in de conventie zoals ze nu door het RIZIV wordt voorgesteld.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161214_02626314?utm_source=facebook
http://www.axxon.be/nl/nieuws/51-conventie-m17-axxon-vraagt-uw-mening/

Share