België verliest erkenning IFOMPT!

Het is weer van dat! Om een of andere reden hebben kinesisten het erg moeilijk om efficiënt en collegiaal met elkaar samen te werken. Jarenlang hebben de versplinterde “belangenorganisaties” binnen de kinesitherapie meer aandacht besteed aan hun onderliggende machtsverhouding dan… wel het verdedigen van de belangen van de kinesist. Het resultaat was een complete stilstand in enkele alle belangrijke dossiers (zoals verloning, interne kwaliteitszorg, nomenclatuurhervorming en bijzondere bekwaamheden).

De hoop was dat met de samensmelting van alle verschillende groepen tot AXXON er eindelijk beterschap zou komen. Helaas! De verhouding tussen AXXON, dat alle macht binnen de kiné wereld naar zich toe probeert te trekken, en het BVMT, de “vriendenkring”/belangenorganisatie van de Manueel Therapeuten, was al een tijdje verzuurd maar recente gebeurtenissen maken de breuk compleet. Lees volgend bericht dat werd verstuurd door de RvB van het BVMT:

België is geen IFOMPT erkend land meer dankzij AXXON. Onze voormalige Parent Body heeft de erkenning van BVMT-ABTM als representatieve vereniging voor België in IFOMPT ingetrokken zonder enige motivatie en overleg. BVMT-ABTM is nochtans momenteel de enige vereniging die voldoet aan de IFOMPT statuten. AXXON stelt hun BCIG manuele therapie als tegenkandidaat voor. Aangezien deze structuur niet voldoet aan de IFOMPT statuten kan de BCIG vooralsnog geen lid zijn. Hiermee zorgt AXXON ervoor dat het land met één van de hoogste opleidingsniveaus in de manuele therapie geen internationale erkenning meer geniet. Het IFOMPT executive comittee, dat zeer verveeld zit met dit incident, heeft maandag op het WCPT congres nog geprobeerd om te bemiddelen tussen AXXON en BVMT-ABTM, maar dit is momenteel zonder resultaat. AXXON zou wel graag gebruik maken van de expertise die in de loop der jaren binnen BVMT-ABTM is opgebouwd.  BVMT-ABTM is enkel bereid om de BCIG mee te ondersteunen als ingegaan wordt op een volgens ons legitieme en democratische eis. Voor BVMT-ABTM moet er namelijk een proportionele afvaardiging zijn vanuit de BCIG’s in de algemene vergadering van AXXON en niet louter een niet bindende adviesfunctie zoals nu het geval is. We vinden dat de specialisaties in de kinesitherapie een democratische spreekbuis moeten hebben binnen AXXON en het enige dat dit kan geven is een proportioneel aantal stemmen in de algemene vergadering. AXXON wil enkel een vertegenwoordiging via de lokale kinekringen waardoor de stem van de geleding van de bijzondere bekwaamheden in onze ogen versnippert en verwatert. Zolang AXXON niet bereid is om hierop in te gaan zal BVTM-ABTM de BCIG van AXXON niet ondersteunen.

Nu begrijp ik AXXON’s positie in dit dossier wel. Eén sterke, gestructureerde organisatie als aanspreekpunt voor alle dossiers binnen de kiné wereld. Plus, het BVMT mag dan nog IFOMPT erkend geweest zijn, de enige “echte” belangenvereniging van manueel therapeuten was ze niet echt, en transparant en open in haar werking ook al niet.

Maar Bart Vanthillo en zijn B.V.M.T. hebben zich wel als pitbulls vastgebeten in vele dossier zoals “bijzondere bekwaamheid manuele”, en het is hoofdzakelijk dankzij hun nietsontziende werk dat wij als manueel therapeuten op het punt staan een bijzondere bekwaamheid te worden. Dit alles terwijl AXXON nog bezig was nieuw briefpapier te ontwerpen.

Tijdens de hele discussie over het “uitgangsexamen kinesitherapie” was het de verdeelde, dubbelzinnige en “luie” houding van de AXXON voorgangers dat ervoor gezorgd heeft dat heel wat “nieuwe collega’s” opgezadeld werden met een in mijn ogen verwerpelijk examen. Nu bijna 10 jaar later is het opnieuw een verdeeldheid gevoed door ego en zelfgenoegzaamheid, die het de vooruitgang van een hele groep hardwerkende manueel therapeuten hypothekeert.

Om te huilen!

Share