[Review] Tendon Injuries

Op 23 maart haalde het IPVK Prof. Jill Cook uit Australië naar hier voor een dagje cursus en workshop. Prof. Cook is één van de autoriteiten in de kiné wereld als het gaat over peesletsels. Ik was dan ook erg tevreden dat ik nog een plaatsje had kunnen bemachtigen.

Zowel in de sport als bij de “huis-tuin-en-keuken”-patiënt zien we redelijk vaak blessures van het peessysteem.  Toch zien heel wat van ons een peesblessure soms niet zo graag binnenwandelen. Peesletsels zijn vaak die blessures die erg lang kunnen aanslepen en zeer frequent recidiveren. Chronische achillespees of patellapeestendinose of tendinopathie (hoe zat het nu ook al weer?) zijn meer dan eens het synoniem voor het beginpunt van een hele reeks medische interventies van infiltratie tot chirurgisch herstel en vaak zelfs het einde van een (top-)sportcarrière . (cfr. de veel te korte carrière van Nicolas Frutos)

Feit is dat we al jaren peesletsels proberen te behandelen met eigenlijk ronduit slechte therapeutische modaliteiten. Zaken als ultrasoon, elektrotherapie zijn al een tijdje niet erg efficiënt bevonden en over fricties wordt eigenlijk ook al lang niet meer zo heiligmakend gesproken. De huidige oefentherapieën en allerhande balans/proprioceptie training zijn dan misschien beter, het blijft de vraag of een atleet aan deze basismodaliteiten voldoende heeft om weer zijn sportbelasting aan te kunnen. Tijd dus voor een nieuw therapeutisch model, dat van Jill Cook misschien?

Jill Cook is duidelijk prof. Cook. De bijscholing begon dan ook lekker fundamenteel met “het pees ABC” van de bouw van peesweefsel tot de nieuwe inzichten in pathogenese en pathofysiologie. Vanuit de theoretische inleiding probeert Cook haar “nieuwe” behandelingsaanpak uit te bouwen en over te brengen aan de cursisten. Gesterkt door jaren van fundamenteel onderzoek, van zowel haar onderzoeksgroep als interessant werk van collega’s. De dag bleef redelijk theoretisch… maar met toch een aantal praktische voorbeelden en illustraties uit de rijke “trainingservaring” van Cook. En hoewel het model nog niet volledig gevalideerd werd, zitten behoorlijk wat aspecten van het therapeutisch model van Cook erg gefundeerd in het wetenschappelijke.

Het trainingsmodel “Cook” bestaat fundamenteel uit:

  1. Reduceren van provocerende belastingen
    1. Compressie van omliggende structuren
    2. “Power”
  2. Significant opdrijven van de belastbaarheid van het weefsel met doorgedreven krachttraining en het systematisch herintroduceren van snelheid

Dit is toch niet ZO anders dan de oude methode, hoor ik u denken. Toch wel! De klassieke excentrische peestraining of het ‘Alfredson‘ protocol maken gebruik van grote ROM waar je, volgens de principes van Cook, telkens in de compressiezone van de pees gaat bewegen en deze dus gaat overbelasten. Plus in de oude protocollen werd de belasting vaak zeer laag gehouden (lichaamsgewicht) en werd er weinig aandacht besteed aan het herintroduceren van kracht onder snelheid (=power).

Nieuw zou ik Cook’s aanpak echter wel niet noemen. Binnen het PRT-principe van Prof. Van Wingerden wordt al jaren gebruik gemaakt van het “IgF-model” als het gaat over peestraining. Een training die essentieel dezelfde is al die van Cook, namelijk een belasting aan een trage snelheid en grote weerstand… Van Wingerden’s verantwoording over het werkingsmechanisme van zijn model is echter iets meer “out there” dan Cook’s model. Het nieuwe zit hem dan ook in de wetenschappelijke fundering van Cook’s ideeën.

Het enige minpuntje dat ik kan bedenken rond deze cursus was de beperkte tijdspanne. De cursus was veel te kort om diep genoeg in te gaan op de meer praktische implicaties. Ik kijk dan ook heel erg uit naar een (praktische) vervolgcursus, met het eventueel uitwerken en uitvoeren van een revalidatiecasus?

Toch ben ik er van overtuigd dat de inhoud van deze dag voldoende was om heel wat van de aanwezige therapeuten men een “Aha-erlebnis” naar huis te laten gaan. De onderhuidse twijfel over het heilige huisje van de excentrische peestraining, één van de vele binnen de kiné, wordt met een aanpak zo eenvoudig en zo fundamenteel als die van Prof. Cook erg aangewakkerd. En ik kan niet anders dan enorm fan te zijn van iemand die mensen aanzet om weg van het “bewandelde pad” te treden. Want het bewandelde pad loopt maar al te vaak dood.

Jill Cook, een absolute aanrader!

Tendon Injuries
IPVK, Gent
Prof. Jill Cook
1 dag
350€
Share